Gynekologie Urogynekologie Porodnictví Služby

Logo
Urogynekologická ambulance v Kralupech nad Vltavou - MUDr. Petra Drahorádová Ph.D.
 

Poskytované služby (co vše vyšetřujeme)

Jsme nová gynekologická ambulance, která bude poskytovat komplexní gynekologickou péči, preventivní a dispenzární prohlídky žen bez věkového limitu. Součástí bude urogynekologická ambulance, která zajišťuje diagnostiku a léčbu inkontinence moče a sestupu rodidel.
 
  • V naší gynekologické ambulanci se věnujeme preventivním vyšetřením gynekologickým,mamologickým, léčení akutních i chronických gynekologických onemocnění, péči o ženy v klimakteriu, poradenství o hormonální antikoncepci, nitroděložním tělísku, včetně zavedení a extrakce, i hormonální substituční terapii. Patologické gynekologické nálezy jsou podpořeny ultrazvukovou diagnostikou. Očkování – ochrana proti rakovině děložního čípku
  • Poskytujeme komplexní péči o těhotné do 38. týdne těhotenství. Předepsaná ultrazvuková screeningová vyšetření vrozených vad plodu, včetně prvotrimestrálního, diagnostika patologického těhotenství, možnost foto plodu, po domluvě i krátký videozáznam, 3D rekonstrukce obrazu plodu, možná přítomnost partnera nebo člena rodiny
  • Komplexní péče o pacientky s poruchami dolních cest močových a poruchami pánevního dna. Diagnostika a řešení inkontinence moče, sestupů rodidel ženy a infekcí močových cest u žen bez omezení věku. Samozřejmostí je návaznost péče na pražské gynekologicko porodnické kliniky v Praze.