HAIRestart®

Neinvazivní laserová stimulace růstu vlasů

Co je Hairestart®? Stimulace růstu vlasových foliklů laserovým ošetřením fotona SMOOTH.

Výhody – prevence dalšího vypadávání vlasů, zvýšení vlasové hustoty a síly vlasů, promoce růstu nových vlasů bez medikace a bez pooperačního omezení.

Jak to funguje? Fotona SMOOTH pulsy jemně prostupují do tkáně a kontrolovaně spouští infračervené světlo Er:Yag, které je skalpem absorbováno. Jedinečnost je dána neablativním paprskem, který se mění v jemné tepelné pulsy energie, která je skalpem absorbována. Toto jemné zahřívání vede ke stimulaci růstových faktorů a následné podpory růstu vlasů.
Několik studíí dokumentovalo dobrou účinnost a stabilizaci vlasového porostu, zesílení vlasu a i hustším porostem. Jedná se o metodu, která nemá vedlejší ani nežádoucí účinky. Významné zlepšení bylo pozorováno i u androgenních alopecií, metoda není omezená věkem ani délkou trvání alopecie. Je uvedena jedna placebem kontrolovaná studie (Day D. et al., 2021), která zlepšuje kvalitu vlasového porostu o 93%. V jiných studiích (Dekeyser B., 2019 and Mercik G. et al., 2021), ošetření pacienti udávali vyšší elasticitu a menší suchost vlasové pokožky a silnější a pevnější zdravější a hustší vlasový porost než před aplikací.