Gynekologie

Inkontinence
U žen i mužů představuje hlavní riziko pro vznik močové inkontinence věk. S přibývajícími léty roste riziko onemocnění mužské prostaty i porucha svěračů močové trubice. Obě tyto změny mohou vést k poruchám vyprazdňování močového měchýře a jak se ukazuje, jsou to také příčiny nejčastější.Pokud pacient trpí močovou inkontinencí, má porušenou schopnost řízeného vyprazdňování močového měchýře. Ztrácí schopnost zabránit odchodu moči, i když se ji snaží v měchýři udržet. Jakmile pocítí potřebu močit, tělo vysílá do močového měchýře signál k uvolnění. Moč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Porucha tohoto mechanismu je spojena s inkontinencí. Více zde
Syndrom polycystických ovárií
Bazální teplota těla

Těhotenství

Těhotenství a štítná žláza
Štítná žláza má významný vliv jak na schopnost otěhotnět, průběh těhotenství a porodu, tak i na psychický vývoj dítěte. Poruchy funkce štítné žlázy (nejčastěji hypotyreóza - snížená funkce) mohou vyvolat problémy s otěhotněním - anovulační cykly. Rovněž může dojít ke komplikacím v těhotenství - potratu, předčasnému porodu, abrupci placenty, častějšímu porodu císařským řezem. Více zde
Screening v prvním trimestru

Urogynekologie