IncontiLase®

IncontiLase® je patentovaná neinvazivní procedura laseru Er: YAG k léčbě mírné a středně těžké stresové inkontinence, na základě neablativní fototepelné stimulace kolagenu neogenezí, smršťováním a zpevňováním tkáně vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře.

Indikace pro léčbu IncontiLase je mírná až střední stresová a smíšená inkontinence (SUI). Předběžné klinické studie ukazují, že léčba je efektivní, snadno proveditelná a bezpečná.

Konečný výsledek neogeneze kolagenu představuje zmenšení a zpevnění vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře a dochází k návratu správné činnosti kontinence.
Výhody metody:
Hlavní výhodou IncontiLase® je absence řezů, procedura je prakticky bezbolestná, bez ablace, řezání, krvácení či šití. Zotavení je velmi rychlé bez potřeby použití analgetik nebo antibiotik.

Ke zmírnění mírné nebo střední stresové inkontinence moči se obvykle doporučují dvě aplikace. Není třeba žádná zvláštní příprava jak před, tak po zákroku. Pacient se může okamžitě vrátit ke své běžné každodenní činnosti.

• Téměř 70% pacientů po 120 dnech netrpí únikem moči.
• 120 dnů po ukončení léčby IncontiLase® hlásilo 94% pacientů zlepšení a 68% všech pacientů oznámilo naprosté vymizení příznaků SUI.
• Zlepšení SUI ve všech měřených parametrech.
• Žádné zjištěné nežádoucí účinky.